Roadmap

Transformeren in 5 stappen

Wij worden enthousiast van een echte samenwerking en daarom nemen wij de tijd om jouw organisatie goed te begrijpen. Pas op het moment dat we jouw organisatie echt kennen, kunnen we echt met elkaar samenwerken. Samen onderzoeken we wat jouw bedrijf nodig heeft om te kunnen groeien. Wij doen dit aan de hand van onze One Roadmap

01

Begrijpen van de organisatie

Voor de Digitale Transformatie is het van belang om de strategie van een organisatie goed te begrijpen. Tijdens deze fase wordt met behulp van een interview met de directie en het management een antwoord gegeven op o.a. de volgende vragen:

  • Wat zijn de (groei)ambities van de organisatie?
  • Waar liggen de uitdagingen voor de komende jaren?
  • Hoe ziet het (meer)jarenplan van de organisatie er uit?

 

De antwoorden op deze vraagstukken dienen als input voor het ontwerp van de toekomstige situatie.

02

Analyseren van de processen

In deze fase worden alle (kritische) bedrijfsprocessen van de organisatie in kaart gebracht.

Door middel van interviews worden de processen geïnventariseerd. Er wordt veel aandacht besteed aan de wensen van de medewerkers, het identificeren van onnodige stappen, het uitvoeren van repeterende en foutgevoelige handeling en de kansen voor digitalisatie en automatisering.

De huidige processen worden uitgewerkt met behulp van stroomdiagrammen en procesbeschrijvingen (incl. taken en verantwoordelijkheden) conform ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en dienen als input voor het ontwerp van de toekomstige situatie.

03

Ontwerp van de gewenste situatie

In deze fase wordt de verzamelde input vanuit de fases ‘begrijpen van de organisatie’ en ‘analyseren van het proces’ gestructureerd en omgezet naar een ontwerp van de gewenste situatie en het bijbehorende applicatielandschap.

Aan de hand van geprioriteerde user stories, wordt bepaald welke processen aandacht nodig hebben en welke innovaties aansluiten op de behoefte van de organisatie.

04

Realisatie van de gewenste situatie

Wij treden op als Projectmanager of IT-manager tijdens de implementatie van grote projecten. We schakelen met stakeholders, bewaken het budget en zorgen ervoor dat de deadlines worden behaald. Onze enthousiaste consultants zorgen ervoor dat er goed met alle partijen wordt samengewerkt.

Tijdens projecten ontstaan geregeld nieuwe vraagstukken. Door de ervaring van onze consultants worden out-of-the box ideeën en oplossingen bedacht die voor het juiste resultaat zorgen.

 

 

05

Mens

Transformatie vraagt veel van een mens. Al vanaf het directe begin staat de mens centraal. Bij het schetsen in de ontwerpfase wordt gekeken hoe het “menselijk aspect” een centraal onderdeel in de transformatie krijgt. Het uitgangspunt blijft dan ook om medewerkers een fijnere werkomgeving en taken te bezorgen.

Naast implementatie nemen wij uitgebreid de tijd om medewerkers te trainen.

Neem contact op!

Nieuwsgierig geworden wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Neem contact op